Marketing imago

Uw imago is zeer belangrijk. Tegenwoordig wordt internet door iedereen geraadpleegd voor informatie over bedrijven en personen. Het is daarom belangrijk om een positief imago te hebben. Negatieve berichten zijn funest voor uw imago en dat kost u klanten.

Met ons systeem kunt u scannen wat er over u / uw bedrijf gezegd wordt. Zo houdt u een goed imago.